درگاه اطلاع رسانی روابط عمومی

 

شرح وظایف

 1. دریافت و تنظیم اخبار رویدادها ، مطالب آموزشی ، همایش ها و .... از واحدهای مختلف و بارگذاری اخبار روی سایت دانشکده ، کانال دانشکده ، وبدا و ...
 2. گردآوری و گزارش آمار و عملکرد فعالیتهای واحدهای تحت پوشش جهت تهیه کتابچه ، گزارش به مسئولین ، تهیه عملکرد کلی دانشکده برای ارائه به وزارت متبوع و ...
 3. تهیه و ارسال اخبار و فعالیتهای مهم به سایت های خبری شهرستان ، روزنامه های محلی و ..
 4. تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز خبرنگاران مطبوعات و همکاری لازم با آنان از جمله هماهنگی در خصوص تهیه گزارشات خبری بر حسب نیاز و درخواست هر کدام از رسانه ها
 5. هماهنگی با واحدها و مسئولین مختلف دانشکده جهت تهیه گزارش و مصاحبه توسط اصحاب رسانه بنا به ضرورت و صلاحدید مدیران ارشد دانشکده
 6. پیگیری مطالب مندرج در مطبوعات که شکایات و انتقادات از عملکرد واحدهای تابعه دانشکده است و نشان دهنده نواقص موجود در قسمتهای مختلف و یا نظریات مردمی در رابطه با دانشکده می باشد که ضمن مکاتبه و پیگیری با مسئول مربوطه در راستای وضع نواقص موجود ، توضیحات لازم در زمینه مورد نظر جهتانعکاس از طریق آن رسانه و تنویر افکار عمومی تهیه و ارسال خواهد شد.
 7. برگزاری میزگردها و کنفرانسهای مطبوعاتی با مسئولین دانشگاه در خصوص برنامه های مهم و یا موارد ضروری دیگر در راستای انعکاس مطبوعات و پوشش خبری لازم آنها
 8. همکاری در برگزاری برخی از برنامه ها و مراسم دانشکده از جمله اطلاع رسانی قبل و بعد از برنامه ، دعوت از مسئولین ذیربط و همچنین اجرای قسمتهایی از مراسم مورد نظر از جمله مراسم تودیع و معارفه مسئولین و........
 9. هماهنگی و نظارت بر امور تبلیغاتی و چاپی و مشاوره در کلیه امور تبلیغاتی از جمله)طراحی ، اجرا ، چاپ و نصب)
 10. انجام مکاتبات لازم و پیگیری مربوطه با برخی ادارات بنا به ضرورت و در جهت برقراری ارتباط برون سازمانی دانشکده از جمله بزرگداشت هفته سلامت و ...
 11. مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش سلامت و هچنین مناسبت های فرهنگی بر اساس تقویم سالانه و تقویم سلامت
 12. همراهی و حضور در بازدیدهای سرپرست دانشکده از واحدهای تابعه دانشکده و شبکه ها و تهیه گزارش بازدید و همچنین دریافت و پیگیری درخواست های پرسنل به سرپرست دانشکده
 13. افکار سنجی از مردم در خصوص اقدامات و فعالیت های دستگاه ذیربط و تهیه گزارشات تحلیلی و ارائه به مسئولان
 14. اطلاع رسانی به مردم از برنامه ها ، اقدامات و فعالیتهای دانشکده
 15. تهیه تراکت ، بروشور ، بنر و .. به مناسبت های مختلف سلامت و ملی _ مذهبی
 16. کمک در ایجاد و تسهیل ارتباط بین کارکنان به مدیریت و سازمان با سایر مخاطبین
 17. تدارک تشریفات لازم برای برگزاری جشن ها و مناسبت ها
 18. فیلمبرداری و عکاسی ازمراسم ها و موضوعات مختلف ارجاعی از طرف سرپرست دانشکده
 19. تدوین و مونتاژ فیلمهای ضبط شده حسب نیاز و صلاحدید مدیریت روابط عمومی
 20. تبدیل فیلم به CD وDVD و سایر فرمت های مورد نیاز
 21. تهیه عکس و فیلم جهت نشریات ، روزنامه ، سایت ها و ..
 22. ساخت تیزر و کلیپ به مناسبت های و موضوعات مختلف
 23. تهیه و ارسال اخبار و گزارشات خبری جوابیه و تکذیبیه
 24. انجام و یا همکاری در برگزاری برخی برنامه های دیگر همچون مجمع خیرین سلامت
 25. بارگذاری اطلاعیه ها ، سمینارها ، ساخت آلبوم های عکس و ...
 26. انجام ماموریت ها و سایر امور محوله از طرف سرپرست دانشکده