درگاه اطلاع رسانی روابط عمومی

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد ابول نژادیان،دکتر قدرت اله شاکری نژاد به عنوان سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی بهبهان منصوب شد.