درگاه اطلاع رسانی روابط عمومی

اسامی بیمارستانهای تابعه دانشکده علوم پزشکی بهبهان

ردیف نام بیمارستان آدرس شماره تماس
1 بیمارستان شهیدزاده میدان پرستار 061-52835872-4
2 بیمارستان زنان و زایمان (فریده بهبهانی ) خیابان شهید عبدالهی 061-52722072-4
3 بیمارستان شهید اشرفی آغاجاری آغاجاری 061-5266201